ACTIE: Noord Holland zakt!

Geheel onverwacht komen we nu met een extra blogje over onverwachte boren actie in Noord Holland. De tractoren actie kwam zelfs om 10 over twaalf door onze straat. Vlak na die NL-alert alarm. Er was ook heel veel herrie actie gaande door de straat.

Boze boeren hebben maandag hun trekkers geparkeerd bij het Provinciehuis. Ze reden in een protesttocht naar Haarlem omdat ze kwaad zijn over plannen om veengebieden te vernatten om bodemdaling tegen te gaan.

Maandag vergadert de Statencommissie over het plan van Gedeputeerde Staten om in het veen alleen natte teelt als rietsigaren en kroosvaren toe te staan waar nu nog koeien en schapen lopen.

De boeren vrezen geen koeien meer te kunnen houden. De gebieden liggen in Zaanstreek, Waterland, Kennemerland, Haarlemmerliede en rond Muiden en De Rijp.

LANDSMEER – Met ongeveer 20 tractoren is een groep boeren uit Landsmeer vanmorgen naar Haarlem vertrokken om te protesteren tegen het vernatten van veengebieden. De provincie wil dat boeren dat gaan doen om bodemdaling tegen te gaan, maar voor de agrariërs betekent het dat de koeien korter kunnen grazen.

Daarom rijden de boeren vandaag naar het Provinciehuis in de hoofdstad van Noord-Holland, om daar een gemoedelijk protest te houden. In totaal zijn er zeker 50 tractoren naar Haarlem gereden. Vanuit Landsmeer zag dat er zo uit door onze straat:

Ger Verbij heeft zelf 100 koeien en legt uit waarom hij met zijn tractor afreist naar Haarlem: “Met deze plannen wordt het nog moeilijker om boer te zijn. De waterkraan zal niet morgen al opengaan, maar als dit eenmaal wordt doorgevoerd, kan je het niet meer terugdraaien. Je koeien kunnen korter het land in, dat wil je gewoon niet.”

Hij vervolgt: “Deze plannen moeten bijgesteld worden. De boeren moeten meer zeggenschap krijgen over deze plannen en hoe dat precies uitgerold moet worden. Wij willen best wat aan CO2-uitstoot doen, maar niet op deze manier.”

Noord-Holland zakt

In veenweidegebieden wordt de waterstand laag gehouden voor de landbouw. Veehouders hebben dit nodig om het land te kunnen bewerken, voldoende grasgroei te hebben en het land niet te laten vertrappen door het vee. Maar door de lage waterstand verteert het veen, zakt de grond in en daalt de bodem. Om het probleem aan te pakken gaat de provincie Noord-Holland onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om de bodemdaling in veenweidegebieden af te remmen, te stoppen en daar waar mogelijk te herstellen.

Boer Dick Straver is boos dat het de provincie vooral gaat om uitstoot van CO2 uit het veen tegen te gaan. “Het gras neemt juist CO2 op. Als je dat gaat vernatten, krijg je een moeras en dat stoot weer methaangas uit. Dat is veel schadelijker dan CO2. Ik heb het idee dat de landbouw nu wordt gebruikt als excuus om Schiphol te laten groeien. Gebruikt de provincie ons als compensatie voor de CO2-uitstoot van het vliegverkeer op Schiphol?”

Onze slapste bodem en de enige die door het leven is gevormd. Veen ontstaat als planten in moerassen sneller groeien dan ze worden afgebroken. Dode planten stapelen zich op tot dikke lagen. Tot in de twintigste eeuw kwamen bij ons uitgestrekte veenmoerassen voor. Omdat ze niet geschikt waren voor landbouw (te zuur) werden ze afgegraven voor brandstof (turf).

Vooral in het kustgebied komen op veel plaatsen laagveenbodems voor. De bodem van het Groene Hart – het grote en nog grotendeels onbebouwde weidegebied tussen de steden Rotterdam, Den Haag, Zoetermeer, Leiden, Haarlem, Amsterdam en Utrecht – bestaat uit laagveen. In dit veenweidegebied wordt voornamelijk veeteelt bedreven. Hoogveenbodems vind je vooral op het Drenths plateau en in de Peel in Noord-Brabant en het aangrenzende deel van Limburg. Hier beschermt men de laatste overgebleven stukken als natuurgebied.

Jacqueline had deze boeren actie door onze straat snel een aantal foto’s en filmpjes gemaakt en dit is gelukt. De boerenactie is nu verplaatst in de buurt van Houtplein in Haarlem. Wij hebben hier achter een weilandje die eerde dit jaar ingenomen werd door de boeren en deze is nagenoeg nog steeds leeg. Maar staat wel onder water. Wij merken als bewoners hier in Haarlem dat het inderdaad de boel aan het verzakken is en dit is zeker niet goed.

Reactie(s) 30

Laat een reactie achter op John Reactie annuleren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *